Wartburg 355 fra 1969
GFP Plast-Vollheckkarosserie Billedet er hentet på Michael Mann's Homepage
Oplysninger om denne model, iflg. Michael en prototype der ikke har været i egentlig produktion, søges.

by Poul Erik Jensen.